top

Reklamacja

Jak mogę złożyć reklamację?

Jeżeli sądzisz, że towar posiada wadę, proponujemy zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem naszego formularza.

W jakim czasie moja reklamacja zostanie rozpatrzona?

Decyzję odnośnie złożonej przez Ciebie reklamacji otrzymasz do 14 dni od daty podania żądania.

Gdzie znajdę numer dowodu zakupu?

Numer paragonu znajdziesz w prawym dolnym rogu. Numer faktury znajdziesz na środku dokumentu.