Reklamacje
1
Wypełnij poniższy formularz reklamacyjny

Możesz dodać maksymalnie 5 plików. Upewnij się, że żaden nie przekracza 4MB.

2
Na podany adres e-mail otrzymasz zgłoszenie reklamacyjne w formacie .pdf. Wydrukuj je i podpisz.
3
Zgłoszenie wraz z reklamowanym produktem wyślij na adres:
8a.pl reklamacja
ul. Bojkowska 37M
44-100 Gliwice
Gotowe !
Informacja prawna
W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Ponadto Sklep internetowy 8a.pl podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

Dalej masz wątpliwości?

Skorzystaj z telefonu lub wyślij nam wiadomość.

+48 32 332 44 88

pon. - pt.: 8:00 - 17:00