top

Gdzie znajdę numer dowodu zakupu?

Numer paragonu znajdziesz w prawym dolnym rogu:

Paragon

Numer faktury oraz numer paragonu elektronicznego znajdziesz na środku dokumentu:

Paragon elektroniczny